صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما
(11-9-93) بازدید جناب آقای دکترعلی جهانگیری مدیر کل محترم آموزش و پژوهش استانداری آذربایجانشرقی از دانشکده فنی

121
119
117
116
115
120
118